בסל הקניות 0 מוצרים

סה”כ: 0.00 ₪

המשך הזמנה
מינימום הזמנה 250 ₪

בקרה והבטחת איכותהצוות המקצועי של מחלקת הבטחת האיכות שלנו, דואג לבדיקות בקרת איכות קפדניות, משלב קבלת חומר הגלם דרך בישול המנות
ועד להגעתן אל הילדים במוסדות החינוך ובבית.

מפעלנו בעל רישיון יצרן של משרד הבריאות ומוסמך לתקני האיכות:


 

ISO 9001-2015 

תקן זה מעיד על אישור בינלאומי ממכון התקנים, שהתקבל לאחר בדיקת מערכת האיכות של מפעל מבושלת, ופירושו כי מפעל מבושלת עובד לפי נהלי עבודה מסודרים, מבצע בדיקות קבלה ובדיקות בתהליך, ומנהל מערכת בקרה על איכות תהליכי העבודה ואיכות המוצרים המיוצרים במפעל.

 

 

HACCP

(Hazard Analysis critical control points)

תוכנית עקרונות שמטרתה להבטיח כי תהליכי הייצור והתהליכים תומכי הייצור ממזערים את הסיכונים הבריאותיים הכרוכים בייצור המוצר ובצריכתו.